free simple site templates

Czym jest akwarystyka biotopowa i co nazywamy akwarium biotopowym?

Czym jest akwarystyka biotopowa i co nazywamy akwarium biotopowym? Czy istnieje w ogóle coś takiego? Jak to ocenić?
Temat chyba najbardziej dyskusyjny ze wszystkich dotyczących obecnych nurtów akwarystyki na świecie. W rozmowach między akwarystami przewija się mnóstwo poglądów, często sprzecznych ze sobą, a zdecydowanie powodujących sporo niepotrzebnych spięć. Jedni stoją na stanowisku, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak akwarystyka biotopowa, bo nie ma żadnych możliwości odtworzyć środowiska naturalnego w akwarium i procesów w nim zachodzących. Drudzy uważają, że aby mówić o akwarium biotopowym należy wszystkie elementy zaczerpnąć z naturalnego środowiska. Cała materia nieożywiona, wszystkie rośliny i zwierzęta, a nawet woda ma pochodzić z konkretnego miejsca. Jest też trzecia grupa, chyba najbardziej wyważona i liczna, która stara się poruszać między skrajnościami i wśród nich systematyzować tę piękną dziedzinę akwarystyki. Jako zespół Biotope Team Poland spróbujemy przybliżyć stanowisko tej trzeciej grupy, w oparciu o nasze osobiste opinie, jak również opinie akwarystów z całego świata.
Zacznijmy od definicji czym jest biotop, posługując się wyjściowo jednym z najpowszechniejszych źródeł informacji, a wiec wikipedii:
Biotop – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu. Pierwotnie biotopem określano tylko abiotyczne elementy siedliska. Obecnie często rozumiany jest jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
Weźmy też definicję biocenozy:
Biocenoza – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza oraz biotop, czyli środowisko fizyczne (nieożywione) tworzą ekosystem.

Bazując na tych definicjach możemy wstępnie powiedzieć, że akwarium biotopowe ma odzwierciedlać środowisko życia danej biocenozy, występującej na tym samym obszarze i powiązanej ze sobą różnymi czynnikami. Słowo klucz w tej całej układance, o które rozbija się problem to "odzwierciedlać".Widzimy to tak: Akwarium ma zawierać wyselekcjonowane elementy biocenozy z danego regionu, które chcemy ze sobą powiązać, oraz należy im zapewnić biotop jak najbardziej zbliżony do tego, co możemy znaleźć w naturze. Pamiętajmy, że nigdy nie odtworzymy w akwarium całej biocenozy z danego ekosystemu, ani nie odtworzymy całego biotopu - to jest zwyczajnie niemożliwe, ale nie znaczy to, że mamy zaniechać prób stworzenia dobrze funkcjonującego akwarium, oraz że nie możemy go nazywać akwarium biotopowym. Nazwa jest tylko nazwą, którą określają ludzie - ma określać szereg czynników, jakie pod nią ukrywamy, ma systematyzować i tworzyć pewien kanon, nurt czy jak kto woli - płaszczyznę porównań i porozumienia w środowisku ludzi. Termin "akwarium biotopowe" nie jest zresztą jakimś nowoczesnym tworem, a funkcjonuje już szereg lat w akwarystyce światowej i jest na tyle ugruntowany, że wydaje się bezzasadnym odrzucanie tego terminu, mimo tego, że nie jest on do końca dokładnie opisującym stan faktyczny w akwarium. Dość powiedzieć, że każde akwarium jakie mamy w domu zawiera jakąś biocenozę i jakiś biotop, które najczęściej nie występują, albo nie odwzorowują ekosystemu naturalnego, ale teoretycznie możemy też je nazwać biotopowym. Znów wracamy do słowa kluczowego - "odzwierciedlać". Akwarium biotopowe ma odzwierciedlać, najlepiej jak to tylko możliwe w sztucznym, szklanym środowisku, jakiś konkretny ekosystem podwodny występujący na konkretnym obszarze. Wyselekcjonowana biocenoza musi pokrywać się z biocenozą występującą w naturze w obrębie selekcji, a biotop ma jak najwierniej nawiązywać do biotopu z natury i spełniać tożsamą jak w naturze rolę dla wyselekcjonowanej biocenozy. Prostszymi słowami pisząc - ryby, skorupiaki, etc. oraz roślinność ma pochodzić z tego samego miejsca w naturze, a woda, podłoże i elementy materii nieożywionej (dekoracje) mają zapewniać tym zwierzętom i roślinom warunki do życia jak najwierniejsze naturze. Ryby i rośliny wyselekcjonowane do akwarium biotopowego nie muszą pochodzić z natury, mogą to być osobniki hodowlane. Poza tym wszystkim pozostaje jeszcze dyskusja na temat samego wyglądu akwarium biotopowego. Dla nas nic nie stoi na przeszkodzie by zbiornik biotopowy spełniał swoje założenia, a do tego był harmoniczny i piękny. Kupka gałęzi i liści wrzucona do zbiornika chaotycznie może zostać jakoś zaaranżowana i nie tracąc nic ze swojej przydatności dla zwierząt i roślin, przy okazji cieszyć oko. To już jednak tak indywidualna kwestia, że ciężko stwarzać w niej jakieś ramy - wystarczy by pamiętać, że akwarium ma przyciągać ludzi niezwiązanych z akwarystyką i jednocześnie pełnić funkcję edukacyjną na temat danego ekosystemu wodnego. Zdajemy sobie sprawę, że można jeszcze długo pisać, ale resztę pozostawiamy do dyskusji.


Wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna kwestia. Światowe grono akwarystów biotopowych stara się usystematyzować nie tylko ramy samego akwarium biotopowego, ale także zbiorników, którym jest do biotopowych bliżej niż zbiornikom roślinnym, ogólnym, nature itp. Powstała klasyfikacja takich zbiorników, która jest cały czas dopracowywana, ale na ten moment prezentuje się mniej więcej tak:

Akwarium środowiskowe/habitatowe (B3) – akwarium odzwierciedlające dany typ środowiska wodnego (np. Czarne wody Ameryki Południowej) z uwzględnieniem biocenozy występującej na całym kontynencie w tego typu środowisku. Zwierzęta i rośliny użyte w takich zbiornikach nie muszą spotykać się w naturze, wystarczy aby zamieszkiwały podobne środowisko.

Akwarium obszarowe (B2) – akwarium odzwierciedlające dany, charakterystyczny obszar o w miarę zbieżnym środowisku (np. Jezioro Malawi, Amazonka itp.) z uwzględnieniem różnorodnych biotopów i biocenoz zamieszkujących dany obszar geograficzny, spójny w ramach geograficznych (jedna rzeka, jeden zbiornik wodny).

Akwarium biotopowe (B1) – akwarium odzwierciedlające dany biotop (np. zakole w górnym biegu rzeki Murray w Australii) z uwzględnieniem biotopu i biocenozy występujących dokładnie na wskazanym wycinku obszaru.

Mamy nadzieję, że te informacje rozjaśniają nieco kwestię poprawnego nazewnictwa i przyczynią się do zmniejszenia popełnianych w tej materii błędów.

Pozdrawiam!

Kamil Hazy

Mobirise

AKWARIUM BIOTOPOWE W TWOIM DOMU
prelekcja

Dla tych, którzy nie mogli dotrzeć na prelekcję Kamila do Nadarzyna podczas Animals Days 2018 (prelekcja w ramach Akademia Magazynu Akwarium), oraz dla tych, którzy dotarli, a chcieliby jeszcze raz w spokoju przejrzeć slajdy z prezentacji, zamieszczamy całą prezentację w formie zdjęć. 

Zapraszamy również serdecznie do obejrzenia prelekcji na temat akwarystyki biotopowej, którą wygłosił Kamil podczas targów Animals Days 2018 w Nadarzynie (6-8.04.2018). Dzięki Tyrril za nagranie i zamieszczenie filmu na swoim kanale! Prelekcja na końcu galerii poniżej.

Mobirise

Jak poprawnie skomponować akwarium biotopowe i jak szukać informacji o interesującym nas biotopie?

Na wstępie zaznaczamy - NIE MA JEDNEJ DROGI, która byłaby lepsza niż inne i która będzie pasować do wszystkich biotopów, jakie sobie wymyślicie. Tak łatwo niestety nie jest, aczkolwiek jest dużo łatwiej niż jeszcze kilka lat temu. Internet daje nam mnóstwo narzędzi, z których możemy skorzystać, pod warunkiem, że wiemy jak to zrobić. Postaram się to nieco przybliżyć na konkretnym przykładzie, gdyż tak będzie najprościej. Przy wyszukiwaniu informacji o innych biotopach warto korzystać z pewnego schematu zachowań, ale aby osiągnąć sukces trzeba go modyfikować i wykazać się kreatywnością. Cała zabawa w akwarystyce biotopowej "siedzi" właśnie w tej kreatywności w wyszukiwaniu informacji, komponowaniu obsady roślinnej i zwierzęcej, tworzeniu wyglądu zapewniającego odpowiednie nisze dla organizmów i wreszcie oglądaniu jak z tych nisz ów organizmy korzystają. Pomijanie, któregokolwiek z elementów tej układanki, wydawać się może kuszące, ale na dłuższą metę ogranicza naszą satysfakcję, wiedzę i może prowadzić w niektórych przypadkach do problemów, jak i wypalenia zainteresowania tematem.

Zacznijmy więc od najważniejszego - mamy już akwarium i osprzęt. W kilku krokach opiszę Wam jak znaleźć informacje, oraz jak skomponować ciekawą obsadę do niego.

Krok 1 - Ustalamy "rybę gwiazdę" naszego zbiornika, czyli gatunek od którego rozpoczniemy poszukiwania i wokół którego zbudujemy nasz biotop. Wybieramy tutaj rybę, która nam się najbardziej podoba, która nie będzie zbyt duża do takiego akwarium jakim dysponujemy i taką, której zapewnimy odpowiednie parametry wody. Uwzględnić musimy również cechy gatunkowe przy dobieraniu liczby osobników. Przyjmijmy na potrzeby rozważań, że naszą "gwiazdą" będzie Apistogramma trifasciata.

Krok 2 - Wchodzimy na stronę www.gbif.org i w wyszukiwarce wpisujemy łacińską nazwę gatunkową naszej "gwiazdy" (fot.1) i otrzymujemy w wyniku wyszukiwania mapę z zasięgiem występowania gatunku (fot.2). W wynikach wyszukiwania możemy również znaleźć dalsze informacje na temat podstawy do wpisu w bazę danych, często nazwisko osoby, która potwierdziła obecnośc ryby w danym miejscu. UWAGA - informacje ze strony gbif.org zawsze należy weryfikować, gdyż jak wszędzie zdarzają się błędy.

Na podobnej zasadzie działa strona www.discoverlife.org.

Krok 3 - Na podstawie mapy występowania określamy sobie jakie dorzecza zamieszkuje nasz gatunek. W omawianym przypadku mamy dorzecza Rio Paraguay i Rio Guapore, zatem mamy już pierwsze zawężenie obszaru z którego biotop będziemy odwzorowywać. Przyjmijmy, ze będzie to dorzecze Rio Paraguay

Krok 4 - Jako, że jesteśmy z poszukiwaniami w Ameryce Południowej, a tam najwięcej publikacji znajdziemy w językach portugalskim i hiszpańskim, używamy w wyszukiwarce frazy "peces del rio paraguay". (fot. 3) Oczywiście pierwszym odruchem dla większości z nas byłoby szukanie informacji w języku polskim (nie ma co tracić na to czasu), a później w języku angielskim. To sprawdza się wszędzie tam, gdzie mamy problem z posłużeniem się frazą w języku najpowszechniejszym na danym terenie. Można oczywiście próbować zawsze i w każdym języku - zachęcam do sprawdzenia jakie daje to wyniki.

Krok 5 - W wynikach wyszukiwania najbardziej interesują nas pliki pdf, gdyż one zawierają najwięcej nieobciętych informacji, które na wielu stronach sa strasznie zawężane do autorskiego wyboru rzeczy ważniejszych. Szczególnie przydatne są pliki pdf pochodzące ze stron takich jak www.researchgate.net czy www.scielo.org(pliki z badań naukowych przeprowadzanych na danym terenie). Pamiętajmy, by nie zawężać sie tylko do pierwszej strony wyników z wyszukiwarki - niekiedy "perełki" znajdują się na dalszych stronach wyników.

Krok 6 - Kiedy znajdziemy już kilka ciekawych publikacji, przeszukujemy każdą z nich pod kątem potwierdzenia występowania na danym obszarze naszej "ryby gwiazdy" i jednocześnie otrzymujemy listę ryb, które występują na tym samym obszarze. Przykładowo wybraliśmy publikację "Conocimiento de la Biodiversidad Paraguaya en el Río Paraguay" (fot. 4), która znajdowała się na drugiej stronie wyników wyszukiwania. W tej publikacji odnaleźliśmy naszą rybę (fot. 5) na stronie 34. Mamy zatem potwierdzenie jej występowania w Rio Paraguay

Krok 7 - Z publikacji wybieramy ryby współtowarzyszące do naszego akwarium biotopowego, oczywiście uwzględniając wielkość zbiornika i wzajemne stosunki między rybami, a także nisze jakie zajmują w zbiorniku.

Krok 8 - Szukamy publikacji zawierającej spis roślinności występującej w Rio Paraguay. Robimy to wpisując frazę "aquatic plants of Rio Paraguay" lub "La vegetación acuática Rio Paraguay". Akurat mamy szczęście, gdyż w publikacji, w której znaleźliśmy ryby, mamy tez spis roślin od strony 11 (fot. 6, 7, 8)

Krok 9 - W taki sam sposób jak dla ryb i roślin wyszukujemy prace, w których znajdziemy parametry wody z rzek w naszym regionie, a najlepiej idealnie z miejsca, które chcemy odtwarzać. Jest to trudne. Równie trudne jak przy rybach i roślinach, więc nie jest wielkim nadużyciem jeśli przyjmiemy parametry wody średnie dla danego regionu zamiast dla konkretnej, mniejszej rzeczki, która odtwarzamy.

Krok 10 - Przeszukujemy strony internetowe w poszukiwaniu podwodnych zdjęć i filmów z danego regionu

Krok 11 - Na stronach bardziej ogólnych w informacjach (przykładowo fishbase.org, seriouslyfish.com) szukamy podstawowych informacji o wybranych rybach, tak by w aranżowaniu zbiornika uwzględnić również potrzeby ryb, tam nakreślone. Te ogólniki bywają niejednokrotnie bardzo przydatne.

Krok 12 - szukamy osób, które przed nami aranżowały zbiornik z wybranym przez nas biotopem i pytamy, podpatrujemy, oraz opowiadamy o swoich planach :)

Krok 13 - Aranżujemy swój zbiornik korzystając z wszystkich informacji jakie mamy

Krok 14 - Cieszymy się obserwacjami swoich ryb :)

To by było na tyle, w zwięzłym toku postępowania. Każdy z punktów można zdecydowanie rozszerzyć o dodatkowe informacje i opisy, ale nie mogę zrobić wszystkiego za Was. :) Bawcie sie dobrze przy poszukiwaniach informacji, zbierajcie je dla innych i pomagajcie sobie nawzajem odkrywać podwodne światy.

Keep on biotoping!

Kamil Hazy

Mobirise

Jak powinno wyglądać poprawne zgłoszenie do konkursu Polish Biotope Contest 2019?

NAZWA BIOTOPU: Tereny zalewowe w dorzeczu Rio Itenez (Guapore), okolice Fazenda Laranjeiras, Boliwia

OPIS TERENU GEOGRAFICZNEGO:Rio Guapore/Itenez jest rzeką o długości 1530km leżącą na granicy Boliwii i Brazylii. W
przeciwieństwie do innych rzek w systemie rzecznym Rio Madeira jest to rzeka "clearwater". Prawobrzeżny dopływ Rio Mamore
zbiera wody ze wschodnich nizin Boliwii i tarczy południowobrazylijskiej. Jej źródła leżą w stanie Mato Grosso w Brazylii,
dlatego istnieje duże podobieństwo we florze i faunie do tych znajdowanych na obszarze Pantanal - jednych z największych
mokradeł świata. Wielkie tereny sezonowo zalewanych lasów i sawann, bagna, mokradła i płytkie jeziora z płaskim dnem
tworzą unikalny ekosystem z wieloma unikalnymi siedliskami. Cały teren jest ekstremalnie bogaty we florę i faunę.
Literatura podaje, że w dorzeczu Itenez/Guapore znajdziemy ponad 600 gatunków ryb, a niektórzy ludzie nazywają tę rzekę
najbogatszą w roślinność rzeką w całej Ameryce Południowej.

OPIS BIOTOPU: Akwarium przedstawia biotop zalanej łąki, przy kilku drzewach. Korzenie pobliskiego drzewa (widoczne z lewej
strony zbiornika), liście i kilka kawałków drewna rozrzuconych po całym zbiorniku zapewniają odpowiednią ilość kryjówek
dla Apistogramma trifasciata. Rosnąca na większości dna zbiornika roślinność zapewnia schronienie dla Hyphessobrycon eques
i Corydoras sterbai, które w lewą część zbiornika wypływają głównie na żerowisko. Glony porastające drewno i rośliny dają
dobre drugoplanowe źródło pożywienia dla ryb.
Parametry wody: KH 1, GH 1, pH 6,5-6,8, przewodność 50 -150 µS/cm; temperatura 21-28C (zazwyczaj około 23-24)

FLORA I FAUNA:
Fauna: Apistogramma trifasciata, Corydoras sterbai, Hyphessobrycon eques
Flora: Helanthium bolivianum


INFORMACJE TECHNICZNE:
Wymiary: 180x60x32cm
Filtracja: Eheim 2228, Eheim skim 350
Cyrkulacja: Rossmont mover M4600
Grzanie: brak
Światło: 2x SANRISE F002 48W 90cm (max 50% mocy); 6x IKEA JANSJO
Podłoże: Piasek 0,4-1,2mm, torf
Obsługa zbiornika: Podmiany wody 30% raz na kwartał, poza tym dolewki i karmienie.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O BIOTOPIE:
- książka “Bleher Biotopes”
- http://www.feow.org/ecoregions/details/guapore_itenez
- Chemistry of different Amazonian water types for river classification: a preliminary review, 2014
(https://www.witpress.com/.../papers/WS13/WS13002FU1.pdf)
- CATÁLOGO DE LOS PECES DE LA CUENCA ITÉNEZ (BOLIVIA Y BRASIL), diff. authors
(https://www.academia.edu/.../Catalogo_de_los_peces_de_la...)
- Książka "Peces del Rio Mamore", L. Lauzanne, G. Loubens, Paris 1985
- BRASIL DAS ÁGUAS Gérard e Margi Moss - Rio Guapore presentation
- CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA ICTIOFAUNA DEL RÍO PARAGUÁ, CUENCA DEL RÍO ITENEZ O GUAPORÉ, AMAZONÍA BOLIVIANA
(http://www.fundacionlasalle.org.ve/.../11-Memoria%20152...)
- Preliminary study of fish fauna and aquatic habitats in the Lower Paraguá River, Santa Cruz, Bolivia
(http://www.scielo.br/pdf/bn/v8n1/a10v8n1.pdf)
- www.planetcatfish.com
- www.fishbase.org
- www.discoverlife.org
- www.eol.org
- www.gbif.org 

Mobirise

Ocena prac w Polish Biotope Contest

Cześć!
Ostatnio pokazaliśmy Wam jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do Polish Biotope Contest, a dziś podpowiemy Wam nieco jak uzyskać wysoką ilość punktów w eliminacjach i znacząco zwiększyć swoje szanse na miejsce w pierwszej szóstce.

Jak stanowi regulamin oceniane będą następujące aspekty:
- jakość zdjęć (0–5 punktów);
- jakość opisu terenu geograficznego (0–5 punktów);
- dobór fauny i flory w odniesieniu do biotopu występującego w naturze (0–10 punktów);
- dobór fauny i flory w odniesieniu do zbiornika (0–10 punktów);
- jakość opisu biotopu, który znajduje się w zbiorniku (0–5 punktów);
- źródła (0–5 punktów);
- wygląd zbiornika (0–10 punktów);
Co jednak zrobić by uzyskać maksymalną ilość punktów w każdym z ocenianych elementów? Poniżej kilka przydatnych rad. Zaczynamy!

Mobirise
  1. JAKOŚĆ ZDJĘĆ - Aby uzyskać jak najwięcej punktów należy pamiętać by zdjęcie główne było dobrze wykadrowane (po zewnętrznej krawędzi szkła), by nie było na nim widocznego osprzętu. Na zdjęciu powinno być widać mieszkańców zbiornika (zdjęcie w odpowiednim momencie), szyba frontowa winna być wolna od glonów i zacieków, a widoczne na zdjęciu obiekty i zwierzeta nie powinny być rozmazane.
  2. JAKOŚĆ OPISU TERENU GEOGRAFICZNEGO - W tym miejscu praca sędziów będzie się skupiać na ocenie poprawności nazwy biotopu oraz opisu lokalizacji. Im lepszy jakościowo oraz ilościowo opis, tym wyższa ocena.
  3. DOBÓR FAUNY I FLORY W ODNIESIENIU DO BIOTOPU WYSTĘPUJĄCEGO W NATURZE -  W tym aspekcie musimy skupić się na doborze zwierząt i roślin w naszym zbiorniku, a także na kwestii materiałów użytych do dekoracji zbiornika. Zwierzęta i rośliny muszą pochodzić z tej samej lokalizacji geograficznej, a materiały dekoracyjne odpowiadać tym, które znajdziemy w naturze (nie muszą jednakowoż być w 100% tożsame - czyli przykładowo, zamiast kamieni o składzie chemicznym zgodnym z tymi z natury, można użyć kamieni o podobnym kształcie i wyglądzie). Dla biotopów bez roślin, ciężar oceny będzie spoczywać na zwierzętach, zatem i za takie biotopy można uzyskać maksymalną ilość punktów.
  4. DOBÓR FAUNY I FLORY W ODNIESIENIU DO ZBIORNIKA - Tutaj musimy się skupić na tzw. "przeżywalności" zbiornika, czyli jego przetrwania w długiej perspektywie czasowej bez wymaganego restartu, bądź znaczących problemów. Na to składa się między innymi odpowiedni bilans między ilością zwierząt i roślin, odpowiedni dobór filtracji itp. Dodatkowo sędziowie zwrócą uwagę na to, czy zwierzęta dobrane do zbiornika maja zapewnione odpowiednie nisze środowiskowe, konieczne im do życia, a także czy ilość ryb i ich wielkość (z uwzględnieniem maksymalnych rozmiarów osobników) jest odpowiednia dla wielkości zbiornika. 
  5. JAKOŚĆ OPISU BIOTOPU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W ZBIORNIKU - Autor winien się skupić na opisie swojej wizji biotopu, którą przedstawia w zbiorniku, oraz na opisie zachowań zwierząt w zbiorniku mieszkających. Dodatkowo ocenie podlegać będzie jakość przekazania informacji o parametrach wody w odtwarzanym biotopie.
  6. ŹRÓDŁA WIEDZY - Ocenie podlegać będzie jakość i ilość źródeł wiedzy. Pamiętajcie, że niejednokrotnie mniej znaczy więcej i będzie można zgarnąć maksymalną ilość punktów podając nawet 2 źródła wiedzy, ale takie, które będą jednoznaczne. Filmy i zdjęcia podwodne są wskazane, jednakowoż spokojnie można będzie uzyskać maksymalną punktację nawet bez nich.
  7. WYGLĄD ZBIORNIKA - Aspekt, w którym sędziowie ocenią naturalność wyglądu zbiornika, oraz umiejętność wykorzystywania technik zwiększających atrakcyjność wizualną akwarium (użycie odpowiedniego oświetlenia, tworzenie wrażenia głębi, itp.). Pamiętajcie jednak, że kluczowym aspektem jest by zbiornik zapewniał odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt, które w nim mieszkają i to jest główny element mający wpływ na ocenę końcowa tego aspektu.

© Copyright 2019 Kamil Hazy - All Rights Reserved