free html web templates

© Copyright 2019 Kamil Hazy - All Rights Reserved

Odosobniona zatoczka żwirowni Puchały pod Michałowicami

Hubert Zientek

Mobirise

Akwarium ma pojemność 37,5 l - zestaw ARITO Startup 50x25x30 firmy Diversa. Dno pokryte jest średnio drobnym żwirkiem oraz otoczakami o średnicy 2-4 cm. Tu i ówdzie porozrzucane są kawałki drewna i zatopionych gałęzi.

Wyposażenie techniczne prezentowanego zbiornika:

- oświetlenie LED w pokrywie akwarium o mocy 10 W

- filtr wewnętrzny Eheim Aqua Corner 60

- napowietrzacz Aquael Miniboost 100

Mieszkańcami zbiornika są cierniki (Gasterosteus aculeatus) - grupa 12 młodych, ale dorosłych już osobników. Z roślin zaś uprawiane są:

- rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum)

- moczarka kanadyjska (Elodea canadensis)

- mech zdrojek (Fontinalis antipyretica) – pojedyncze pędy, pochodzące jednak z hodowli akwariowej ze względu na fakt, iż gatunek ten jest pod ochroną w naturze.

- tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia) – forma podwodna.


Warunki panujące w zbiorniku i jego pielęgnacja:

Z uwagi na charakter biotopu zimnowodnego akwarium chronione jest przezd bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogłyby spowodować niepożądane nagrzanie się wody (światło słoneczne jednak oświetla zbiornik przez większość dnia). Woda jest oczywiście nieustannie filtrowana, a w okresie od maja do września także dodatkowo napowietrzana. Podmiany około 30% objętości wody na świeżą, ale odstaną przez dobę dokonywane są raz w tygodniu, przy okazji gruntownego czyszczenia dna z wszelkich resztek organicznych. Jedynie w czasie letnich upałów woda podmieniana jest dwa razy w tygodniu, co znacząco polepsza dobrostan ryb. Co dwa tygonie z przedniej szyby usuwane są osady z glonów. Parametry fizyko-chemiczne wody to: twardość ogólna 13-14ºn, odczyn obojętny (pH 7,0) i temperatura 18 (zimą) do 23ºC (latem).

Nazwa odtważanego biotopu i opis terenu geograficznego

Jest to odosobniona zatoczka żwirowni Puchały, położonej na terenie gminy Michałowice (środkowa część woj. mazowieckiego, powiat pruszkowski, około 18 km na południowy-zachód od centrum Warszawy). Sama żwirownia jest dużym, około 12-stohektarowym rozlewiskiem, użytkowanym przez firmę pozyskującą żwir, amatorów kąpieli (mimo jego zakazu) i wędkarstwa (łowi się tu m.in.: okonie, szczupaki, płocie, wzdręgi, karpie, liny). Miejscami głębokość akwenu sięga 8 m. W przeważającej części dno jest piaskowo-żwirowe z miejscami usypanymi niedużymi kamieniami. Woda jest czysta, brak tu zakwitów glonów. Dwie wyspy i dwa półwyspy są pięknym urozmaiceniem żwirowni, a miejscami zadrzewiony teren wokół oraz dobrze rozwinięta roślinność nabrzeżna stwarzają dogodne warunki dla ptactwa wodnego [oprócz łysek (Fulica atra) czasami pojawiają się także łabędzie nieme (Cygnus olor) i kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos)]. W trzcinowisku stwierdziłem natomiast obecność gniazdujących trzciniaków zwyczajnych (Acrocephalus arundinaceus). Na przylegających do żwirowni polach spotkać można bażanty zwyczajne (Phasianus colchicus), znacznie rzadziej zaś kuropatwy (Perdix perdix). Licznie natomiast żerują tu wróble domowe (Passer domesticus), mazurki (Passer montanus) i golębie grzywacze (Columba palumbus).

Jednak najciekawsze ze względu na swą unikatowość są nieliczne, odosobnione zatoczki. Mogą być one połączone na stałe lub czasowo z głównym zbiornikiem wodnym. Odtwarzana przeze mnie w akwarium zatoczka jest połączona ze żwirownią jedynie płytkim (do 10 cm) przesmykiem, który jednak w czasie gorącego lata zostaje przerwany (ze względu na intensywne parowanie mas wody i obiżenie się jej poziomu). Co ciekawe, brak tu zupełnie zatopionych liści i jakichkolwiek korzeni (obecne są jedynie kawałki drewna i zatopione gałęzie), a roślinność podwodna jest generalnie uboga i nie rozrasta się ekspansywnie, lecz występuje miejscowo.

Roślinność w warunkach naturalnych reprezentowana jest przez następujące gatunki:

1. Rośliny podwodne: rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), mech zdrojek (Fontinalis antipyretica) i moczarka kanadyjska (Elodea canadensis).

2. Rośliny pływające: włosienicznik (jaskier) wodny (Ranunculus aquatilis), ale tylko miejscami.

3. Rośliny błotne i bagienne: ponikło błotne (Eleocharis palustris), żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), - tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia) – forma podwodna. Ta ostatnia rośnie także, zwłaszcza wiosną, pod wodą, miejscami dość obficie.

4. Rośliny nabrzeżne: Pałka wąskolistna (Typha angustifolia), trzcina pospolita (Phragmites australis).

Z ryb, oprócz wspomnianych cierników, w zatoczce żyją także słonecznice pospolite (Leucaspius delineatus), a także niezbyt liczne osobniki młodociane płoci (Rutilus rutilus).

Z innych zwierząt wodnych stwierdziłem w siedlisku następujące gatunki zwierząt niższych: zatoczek rogowy (Planorbarius corneus), wioślaki (Cladocera), stułbie płowe (Hydra vulgaris), oczliki (Cyclops), wioślaki punktowane (Corixa punctata) oraz małżoraczki (Ostracoda). Z kręgowców jedynie ropuchy szare (Bufo bufo) odbywały tu swe gody w okresie wiosennym.

Zbadana w 2018 r. twardość wody wynosiła 15ºn, odczyn był obojętny (pH 7,0), a temperatura wahała się w szerokich granicach – od 8 (połowa kwietnia) do 23ºC (w lipcu).

Źródłami pozyskanych przeze mnie informacji były przede wszystkim moje wieloletnie doświadczenie i wiedza zawarta, m.in. w książce: "Ryby i rośliny w akwarium zimnowodnym i oczku wodnym – poradnik hodowcy", Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2016, s. 260.

A także: artykuły o akwarystyce zimnowodnej i gatunkach zimnolubnych opublikowane na łamach „Magazynu Akwarium”, „Naszego Akwarium”, „Akwarium” oraz „Fauny i Flory”.


Komentarze:

Brak frontowego zdjęcia całego zbiornika, więc w zasadzie zbiornik winien nie być oceniany, jednakowoż został oceniony w pozostałych kategoriach. Na plus zasługuje bardzo dobry opis zarówno biotopu w naturze, jak i zbiorniku. Ilość ryb w stosunku do litrażu wydaje się być zbyt duża.

Nie da się ocenić akwarium, bez głównego zdjęcia. Projekt jest po prostu niekompletny.

Brak głównego zdjęcia i słaby wystrój nie mogą dobrze owocować. Postarać się następnym razem.